Algemeen

Provincie lanceert interactieve website De Staat van Groningen

Groningen- In De Staat van Groningen brengt de provincie allerlei informatie onder één paraplu. De website bevat feiten, cijfers en kaarten over het woon-, werk- en leefklimaat in Groningen. Vernieuwend zijn de interactieve kaarten en grafieken, waarmee bezoekers de getoonde gegevens kunnen toespitsen op hun eigen informatiebehoefte. De website wordt de komende jaren stap voor stap uitgebreid. Op dit moment staan de Milieumonitor, de Erfgoedmonitor en de Omgevingsbalans online.

- advertentie - 

De Milieumonitor geeft informatie over geur, geluid, lucht en omgevingsveiligheid, later gevolgd door meer thema’s. Je vindt er bijvoorbeeld het aantal meldingen van geur- of geluidsoverlast sinds 2001. Ook bevat de site trendgegevens over de luchtkwaliteit en veiligheidsrisico’s in de omgeving, zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De Erfgoedmonitor bevat een overzicht van onder meer karakteristieke monumenten en panden in de provincie Groningen. Ook vind je er informatie over de staat van onderhoud en leegstand.
De Omgevingsbalans is het meest uitgebreid, met informatie over bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen en natuur. Je vindt er informatie over bijvoorbeeld het aantal aardbevingen, gebruik van P+R locaties, bevolkingsontwikkeling, landbouw en winkelaanbod.
Zelf aan de slag
De provinciale databank is interessant voor inwoners, ondernemers, onderzoekers, journalisten, gemeenten en statenleden. De site bevat vooral ‘open data’. Bezoekers kunnen zelf aan de slag met de monitoring informatie door te selecteren wat ze zelf willen weten of belangrijk vinden. In de Omgevingsbalans kun je bijvoorbeeld de inwonersaantallen per gemeente over de afgelopen 30 jaar opvragen. Ook kun je de inwonersaantallen opsplitsen naar leeftijd.
Spiegel voorhouden
De provincie verzamelt structureel informatie over de voortgang en resultaten van haar beleid. Door te monitoren wordt duidelijk of het provinciaal beleid effectief is en of bijstelling nodig is. “Maar het begint met nieuwsgierigheid. Dat je het antwoord wilt weten op de vraag of het werkt, wat we aan beleid hebben bedacht en zijn gaan doen. Met informatie uit de Staat van Groningen kun je die nieuwsgierigheid bevredigen. Door het toegankelijk maken van deze gegevens dragen we bij aan een transparante overheid”, zegt René Paas, commissaris van de Koning. Het is de bedoeling dat alle bestaande monitoren van de provincie Groningen de komende jaren ondergebracht worden bij De Staat van Groningen.

- advertentie - 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close