Algemeen

Fietsvaardigheidslessen op 9 Mei bij de 7 Sprong

Oude Pekela- De ‘Fietsschool’ van de Fietsersbond verzorgt fietsvaardigheidslessen op maat voor basisschoolkinderen. Een fietsles bestaat uit een theoretisch deel en een praktijkdeel.
In het theoretische deel is er aandacht voor de verkeersregels. In het praktijkdeel leggen de leerlingen een parcours af om zo vertrouwd te raken met hun eigen fiets.

- advertentie - 

Basis fietsles: Fietsvaardigheden
Groep: 5 – 6

In het theoretische deel is aandacht voor verkeerstheorie, de verkeerssituatie rondom de school en gedrag in het verkeer met de dvd ‘Meneer Sanders gaat fietsen’. Tijdens het praktijkgedeelte wordt via een uitgezet parcours geoefend met vaardigheden als omkijken, links en rechts afslaan, snel remmen en behendig worden met de fiets.

Fietsles: Veilige schoolomgeving
Groep: 5 – 6

In deze fietsles maken we via theorie en praktijk de leerlingen bekend en bewust van de verkeersomgeving rondom de school: wat is gevaarlijk, waar moet ik op letten als ik op de fiets naar school kom, wat zijn de regels rondom de school, hoe kom ik veilig op school en waarom is fietsen zo leuk.

Fietsles: Groepfietsen
Groep: 5 – 6

In de les groepsfietsen doen de leerlingen ervaring op in het fietsen in een groep (naar de sporthal, samen naar school of als voorbereiding op het fietsen naar het voortgezet onderwijs). Bij het oefenen van groepsfietsen is er eerst een theoretisch deel met aandacht voor de verkeersregels en instructies voor het groepsfietsen. Na de instructies gaat de groep buiten oefenen met groepsfietsen.

In overleg met de Fietsschool kan een les op maat worden samengesteld.

- advertentie - 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close