Algemeen

In 2018 is € 19,8 miljoen besteed in verband met bodemdaling door aardgaswinning

Groningen – De Commissie Bodemdaling heeft in 2018 een bedrag van € 19.774.081,- toegekend aan de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen in verband met bodemdaling door aardgaswinning in de provincie Groningen. Daarmee komt het totaal uitgekeerde bedrag sinds 1984 op € 327,8 miljoen (prijspeil 2018).

- advertentie - 

Dit staat in het onlangs verschenen jaarverslag over 2018 van de Commissie Bodemdaling door aardgaswinning. Deze Commissie beoordeelt welke maatregelen noodzakelijk zijn om nadelige effecten van bodemdaling door aardgaswinning te voorkomen en bekijkt welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding. De instelling van de Commissie Bodemdaling komt voort uit twee overeenkomsten die in 1983 zijn afgesloten tussen de provincie Groningen en de NAM en het Rijk en de NAM.

In 2018 zijn 26 verzoeken om schadevergoeding gehonoreerd. Het uitgekeerde bedrag van € 19,8 miljoen is in hoofdzaak besteed aan de verhoging van de Noordzeebrug, de ophoging van de dijk Eemshaven-Delfzijl en terreinophoging van de Oost- en Westlob van de Eemshaven. Daarnaast zijn kosten voor onderhoud, beheer en energie vergoed van diverse bodemdalingsgemalen.

Tenslotte zijn de toekomstige onderhouds- en vervangingskosten voor 2 bruggen in de gemeente Delfzijl afgekocht.

Van het in de bodemdalingsovereenkomst tussen de Provincie en de NAM vastgestelde bedrag van € 849 miljoen op prijspeil 2018, is na aftrek van toezeggingen en reserveringen nog € 439 miljoen beschikbaar voor nieuwe verplichtingen. Van het in de overeenkomst tussen het Rijk en de Nam vastgestelde bedrag van € 50 miljoen op prijspeil 2018, is thans nog € 30 miljoen beschikbaar.

Het jaarverslag is te vinden op www.commissiebodemdaling.nl

- advertentie - 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close