Algemeen

Feiko Clockschool start kindcentrum

Oude Pekela- De openbare Feiko Clockschool in Oude Pekela mag beginnen met een kindcentrum. De gemeente heeft onlangs toestemming verleend. Op 6 mei wordt begonnen met 6 kinderen vanaf 2 jaar. Er zijn echter al 15 aanmeldingen binnen.

- advertentie - 

Open dag
Onlangs werd op de school een open dag gehouden. Daar werden aan 37 belangstellenden informatiepakketten uitgedeeld. Veel ouders zijn blij dat in het gebouw een kindcentrum wordt geopend. De school, waarvan het leerlingenaantal langzaam terugloopt, is verheugd met het nieuwe initiatief. In het gebouw is voldoende ruimte en bekwaam personeel is er eveneens.

Kindcentrum
Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) heeft de school met de komst van het kindcentrum geholpen en begeleid. Kinderen in Oude Pekela kunnen nu vanaf het 2e levensjaar naar school. Volgens kenners is dat goed voor hun ontwikkeling. De Clockschool gaat zich vervolgens inzetten voor de komst van een Integraal Kind Centrum (IKC). Hier kunnen kinderen (ook baby’s) vanaf de ochtenduren tot ’s avonds worden begeleid. Inclusief jeugdzorg, logopedie, cultuur en sport. Ook ouders met opvoedingsproblemen kunnen hier terecht.

Om voor een IKC in aanmerking te komen moeten in de school wel slaapkamertjes worden ingericht. De gemeente moet toestemming geven om met een IKC te beginnen.

- advertentie - 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close