Algemeen

45-plussers wisselen relatief weinig van baan of beroep

Landelijk- Met de toename van het aantal werkenden neemt ook het aantal baanvinders en baanwisselaars toe. Het verschil in baanwisselen tussen leeftijdsgroepen blijft nagenoeg gelijk: 45-plussers wisselen nog steeds minder van baan of beroep dan mensen jonger dan 45 jaar. Dat blijkt uit analyses van het CBS over de dynamiek van de werkzame beroepsbevolking.

- advertentie - 
Het aantal mensen met betaald werk is in tien jaar vooral gegroeid onder 45-plussers. Het gaat om een toename van ruim 700 duizend naar 3,9 miljoen in 2018. Daarmee zijn 44 van de 100 werkzame mensen 45-plusser.Die groei komt niet voor rekening van baanvinders van 45 tot 75 jaar die eerder niet werkzaam waren. Dat waren er bijna 150 duizend in 2018, minder dan het aantal baanvinders in de jongere leeftijdsgroepen. De toename van het aantal 45-plussers met werk heeft vooral te maken met de veranderende samenstelling van de groep 45- tot 75-jarigen. Degenen die 45 jaar worden zijn voor een groot deel werkzaam, degenen die 75 jaar worden niet. Daarmee groeit het aantal werkenden in deze leeftijdsgroep.

Weinig 45-plussers veranderen van baan
Het aantal werkende 45-plussers die van baan wisselen neemt wel toe, maar blijft ook laag ten opzichte van andere leeftijdsgroepen. Het gaat om degenen die veranderen van werkgever en om werknemers die zelfstandige worden, of andersom. Het aantal baanwisselaars van 45 tot 75 jaar was in 2018 wel toegenomen tot 212 duizend. Het gaat om 160 duizend 45-plussers die van werkgever wisselden, en 52 duizend die wisselden tussen werknemer en zelfstandige. Dat is in totaal 5,9 procent van de 45-plussers met betaald werk in zowel 2017 als 2018.

Bij 25- tot 45-jarigen komt dit baan wisselen ruim twee keer zo vaak voor. Dat jongeren vaker van baan wisselen dan ouderen is al jaren zo. Werkzame jongeren hadden het vaakst een nieuwe baan. Van de 15- tot 25-jarigen met werk in 2017 had 31,4 procent in 2018 een andere werkgever of wisselde tussen werknemer en zelfstandige.

- advertentie - 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close