Gemeente

Gemeente Pekela aan de slag met Lokaal Sportakkoord

Pekela – De gemeente Pekela gaat aan de slag om te komen tot een Lokaal Sportakkoord.  Een Lokaal Sportakkoord heeft als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.  De gemeente Pekela heeft Jack Kamminga van het Huis voor de Sport Groningen aangewezen als sportformateur.

- advertentie - 

Een sportformateur begeleidt samen met Team Sport van de gemeente het proces om te komen tot een Lokaal Sportakkoord. Begin januari 2020 worden gemeentelijke sportaanbieders en maatschappelijke organisaties uitgenodigd voor een kick-off bijeenkomst. 

Van Nationaal naar Lokaal/Regionaal Sportakkoord
Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities genoemd:
1.Inclusief sporten & bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Vaardig in bewegen
6. ‘Topsport die inspireert’

Uitvoering op lokaal niveau
Om deze ambities te realiseren is het belangrijk dat de gemeenten, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal niveau hieraan uitvoering geven. Lokale en/of regionale Sportakkoorden zijn daarvoor het aangewezen instrument. In het akkoord staan afspraken tussen gemeente (team sport), lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en eventueel het bedrijfsleven over sport- en beweegambities in de nabije toekomst.

Landelijke subsidie
De gemeente Pekela heeft een intentieverklaring ingediend om gebruik te maken van de landelijke subsidie om te komen tot een Lokaal Sportakkoord. Deze rijkssubsidie bestaat uit budget voor procesbegeleiding  in de vorm van de sportformateur en uitvoeringsbudget. Dit uitvoeringsbudget wordt na oplevering van het Lokale Sportakkoord gedurende twee jaar beschikbaar gesteld om de geformuleerde ambities uit het sportakkoord te realiseren.

- advertentie - 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close