Gemeente

FNV Oost-Groningen feliciteert de gemeenten Pekela en Veendam

Pekela- De FNV in Oost-Groningen feliciteert de gemeenten Pekela en Veendam met hun goede scores in de Lokale Monitor van de FNV. Met die Monitor vergelijkt de FNV het sociale gehalte van het beleid in Nederlandse gemeenten. Het onderzoek richt zich op de belangrijke onderwerpen Werk, Inkomen en Zorg. Het gaat hierbij vooral om de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Pekela en Veendam horen bij de top 5 van ‘meest sociale gemeenten’. Ook Oldambt haalde heel wat punten. De wethouders Hemmes en Busemann van Pekela namen vorige week voor de beide gemeenten de rapporten in ontvangst van FNV vicevoorzitter Kitty Jong.

- advertentie - 

‘Terecht dat Pekela en Veendam in het zonnetje zijn gezet’, zegt voorzitter Jan Jager van Lokaal FNV Oost-Groningen. ‘Deze gemeenten laten zien dat het wél kan, ook al zijn het niet bepaalde de rijkste gemeenten. Een sociaal minima- en armoedebeleid. Zorgen dat jongeren die jeugdhulp nodig hebben die ook krijgen, ook al heeft het Rijk heel veel bezuinigd op de budgetten die de gemeenten hiervoor krijgen. Zoveel mogelijk mensen vast in dienst nemen, ook mensen die aangewezen zijn bij beschut werk.’Voorzitter Pieter Niezen van FNV Senioren Oost-Groningen vult daarop aan: ‘We gaan natuurlijk een vinger aan de pols houden. Voor ouderen zijn goede voorzieningen en passende huisvesting heel belangrijk. Ook willen we strijden voor onze ouderen om de armoede buiten de deur houden. We blijven als FNV met gemeenten in gesprek om te zorgen dat knelpunten in de uitvoering worden opgelost.’

In totaal deden 135 gemeenten in Nederland mee aan de monitor. De verschillen in uitkomsten laten zien dat het wel degelijk uitmaakt welke politieke partijen het in een gemeente voor het zeggen hebben. Jan Jager roept mensen dan ook op volgende week hun stem uit te brengen. ‘Eerst hebben we maandag de 18e grote pensioenacties in het hele land. En kies dan woensdag voor een socialer Nederland. Breng je stem uit op een partij die zich sterk maakt voor goed wonen, echte banen, een eerlijk inkomen voor de mensen in Groningen.’

 De FNV-ers hopen dat pensioenacties succes hebben en dat het kabinet op zijn schreden terugkeert. Nu draait alles om de campagne ‘een goed pensioen, een kwestie van fatsoen!’. Als deze acties geluwd zijn, klopt de FNV Oost-Groningen zeker weer bij de Oost-Groninger gemeenten aan om door te praten over de uitvoering van de Participatiewet en de Wmo.

- advertentie - 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close