Cultuur

Presentatie ‘Pioniers van het volksgeluk’ in kerk Oude Pekela

Oude Pekela – Vrijdag 26 april werd het 21ste deeltje uit de Kerkhovenreeks van de Stichting Oude Groninger kerken (SOGK) feestelijk gepresenteerd in de kerk van Oude Pekela een van de 91 kerken van de Groninger kerkenfamilie. Het eerste exemplaar van _Pioniers van het volksgeluk – Verhalen achter oude graven op de begraafplaats van Oude Pekela_ werd aangeboden aan Pieter Koetje, kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente Oude Pekela, de huurder van de kerk. Het tweede ‘eerste’ exemplaar werd aangeboden aan waarnemend burgemeester Jaap Kuin van de
gemeente Pekela.

- advertentie - 

Hoewel de SOGK in 2015 geen eigenaar werd van het kerkhof, leek het haar een goed idee om in de kerkhovenreeks een publicatie hieraan te wijden. Dit mede met het oogmerk aandacht te vragen voor het behoud van de eeuwenoude graven die het kerkhof nog herbergt. Hierover zeg de schrijver het volgende: “Ik ben gevraagd door de stichting om een boekje te maken over het kerkhof en kreeg daarin de vrije hand. Toen ik het bezocht, schrok ik een beetje van de staat waarin de graven zich bevinden. Er is sprake van achterstallig onderhoud om het eufemistisch te zeggen.”

Tijdens de presentatie besloten vertegenwoordigers van de drie betrokken partijen: de gemeente Pekela, de Protestantse Gemeente Oude-Pekela en de Stichting Groninger Kerken binnenkort met elkaar om tafel te gaan om te bespreken hoe er aan bovengenoemd verval van dit kerkhof een halt kan worden toegeroepen.

De twee overige ‘eerste’ exemplaren werden aangeboden aan nazaten van Tjakko Borgesius en Marcus Jan Adriani. Naast de kinderloos gebleven Hendrik Wester ook twee van deze pioniers van het volksgeluk waarvan de graven nog te vinden zijn op het kerkhof van Oude Pekela.

Dit eenentwintigste deel in de serie en werd geschreven door Inge Dekker. De foto’s zijn geleverd door Duncan Wijting, Inge Dekker en diverse archieven. De tekstredactie, grafische vormgeving en productie van dit deeltje werd weer verzorgd door Ekkers & Paauw. Deze uitgave heeft als doel de belangstelling voor dit bijzondere culturele erfgoed in het Groningerland te bevorderen. De reeks wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Dr. P.H. Wijkfonds.

In 2019 bestaat de SOGK 50 jaar. Dat wordt uiteraard uitgebreid gevierd en bij stilgestaan. Een nieuwe uitgave in onze succesvolle Kerkhovenreeks mocht daarom dit jaar zeker niet ontbreken.

- advertentie - 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close